Türkiye’de kamusal tartışmada “Kürt meselesi” olarak tanımladığımız konu hem kimlik hem de sosyal ve ekonomik sorunları bir arada tutan ve ilişkilendiren farklı eksenlere sahip. Güvenlik odaklı anlayışın ve uygulamaların hakim olduğu güncel siyasette, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinin sosyo-ekonomik olanaklarının kısıtlılığı ve bunun ürettiği bölgesel eşitsizlikler olağanlaşmış bir durum olarak karşımıza çıkıyor. PODEM ve Berghof Vakfı tarafından yürütülen çalışmalarda bu olağanlaşmış durum nasıl aşılır sorusunu ele alarak, çatışma ve uzlaşma süreçlerinin bölgenin sosyo-ekonomik kalkınmasında Türkiye ortalamasına yaklaşması ve diğer bölgelerle arasındaki farkın kapanmasına olan etkilerini inceledik. Elinizdeki, “1992-2017 arası dönemde Güneydoğu ve Doğu şehirlerinin ekonomik performansı” raporu, 1992-2017 yılları arasında Güneydoğu ve Doğu Anadolu şehirlerinin ekonomik performansının barış ve çatışma zamanlarında ne tür eğilimler gösterdiğini inceliyor. Rapor ayrıca, hükümetlerin “Kürt meselesine” ilişkin çözüm ya da çare olarak ortaya koyduğu ekonomik teşvik paketlerine rağmen, bölgeye yönelik yatırımların beklenen etkiyi neden yaratmadığını da veriler ışığında ele alıyor.

 

Raporun tamamı için: