GİRİŞ
Seçim gözlemi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarının geliştirilmesine destek vermek
amacıyla seçimlerin demokratik bir ortamda gerçekleşmesi, tüm yurttaşların seçme ve
seçilme hakkından eşit olarak yararlanabilmesi için yürütülen bağımsız gözlemleme ve
raporlama sürecini kapsamaktadır.
Türkiye’de 2002 ve 2007 seçimleri Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Demokratik
Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu (ODIHR) tarafından izlenmiş ve raporlanmıştır. AGİT
ODIHR her iki raporunda Türkiye’de seçim sürecinin bağımsız gözleme açılmasını tavsiye
etmiştir.
12 Haziran 2011 tarihinde yapılan genel seçimlerde, 46 sivil toplum örgütünün katılımı ile
yapılan ‘Bağımsız Seçim Gözlemi’ çalışması ayrımcılık riski altında bulunan grupların seçme
ve seçilme hakkına erişimine odaklanan ilk çalışmalıdır. Kadınlar, engelliler, etnik
kökeni, dini inancı, anadili ve cinsel kimliği farklı olanlar, zorla yerinden edilenler ve
okuma yazma bilmeyenlerin seçme ve seçilme haklarını kullanma konusunda fırsat ve
koşulların belirlenmesi, seçimlerde gerçekleşen ihlallerin tespit edilerek raporlanmasını
kapsamaktadır.
Bu çalışma, daha demokratik, adil ve herkes için eşit fırsatlar içeren seçimler
yapılabilmesine, seçme ve seçilme hakkının kullanılmasına eşit erişim sağlanmasına katkı
sağlamayı hedeflemektedir.
‘Bağımsız Seçim Gözlemi’ çalışmasının herhangi bir siyasi parti ya da adayla ilişkisi
bulunmamaktadır.