İşçi sınıfı üzerine bilgi üreten akademisyen, araştırmacı ve sendika uzmanlarından oluşan Emek Çalışmaları Topluluğu, 2018-İşçi Sınıfı Eylemleri Raporu’nu açıkladı.

Buna göre, 2018 yılında en az bin 26 işçi sendikalı olmak istediği için, bin 630 işçi ise sendikalaşmadan farklı sebeplerle yapılan hak mücadelelerine katıldığı için işten atıldı. Buna karşın 2018 yılında eylemlere katılan işçi sayısı arttı. 2018 yılında 429 işyeri temelli vakıada gerçekleştirilen bin 197 eyleme yaklaşık 83 bin işçi katıldı. 2017’de eylemlere katılan işçi sayısı 77 bin civarındaydı.

Memur Eylemleri Azaldı

Rapora göre 2018 yılında yapılan eylemlerin yarısı, özel sektör çalışanları tarafından gerçekleştirildi. Eylemlerin yüzde 14’ü kamu emekçileri, yüzde 13’ü özel sektörde çalışan taşeron işçileri, yüzde 17’si ise kamu kurumlarının taşeron firmalarında çalışan işçiler tarafından yapıldı.

Raporda, 2017 yılında yüzde 24 olan memur yüzdesinde geçen yıl yaşanan düşüş ve özel sektörde yüzde 44 olan özel kadrolu yüzdesinde yaşanan artışın dikkat çekici olduğu belirtildi.

Fiili Grevlerde Artış

Rapora göre işyeri temelli vakaların yüzde 53’ünde işçiler işverene yönelik basın açıklaması gerçekleştirdi. Vakaların yüzde 29’unda fiili grev, yüzde 16’sında ise kalıcı direniş yapıldı. 2017 ile karşılaştırıldığında basın açıklamasında 11 puanlık düşüş yaşanırken fiili grevde 6 puanlık artış görüldü.

İşten Atmalar Birinci Neden

İşyeri temelli eylemlerin yüzde 21’inde toplu iş sözleşmesi, yüzde 24’ünde işten atma, yüzde 16’sında işteyken ücret gaspı, yüzde 5’inde KHK ile işten atma nedenleri rol oynadı.

 

Kaynak : BirGün

Raporun tamamı :