Eşit Haklar İçin İzleme Derneği 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri Ara Raporunu kamuoyuna sundu. Rapora dair yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi.

Farklı alanlarda çalışan yerel STÖ’lerden oluşan Bağımsız Seçim İzleme Platformu, 2011 Haziran Genel Seçimlerden itibaren Türkiye’de gerçekleştirilen bütün seçimleri izlemiş ve raporlamıştır.

Platform, önceki seçimlerde olduğu gibi seçme ve seçilme hakkına ilişkin uluslararası standartlar çerçevesinde geliştirilmiş olan izleme ve değerlendirme çerçevesini kullanarak 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’ni de izlemektedir. İzleme çalışmaları, seçme/seçilme hakkına dezavantajlı gruplar (engelliler, okuma yazma bilmeyenler, Türkçe bilmeyenler, sığınma evlerindeki kadınlar, LGBTİ’ler, mevsimlik işçiler ve etnik kökeni ve inancı farklı gruplar) tarafından özgürce kullanılıp kullanılmadığına bakma amacıyla, tüm seçim sürecinin uluslararası standartlara uygunluğunu saptamak ve seçimlerin ulusal mevzuata uygunluğunu belirlemek için seçimi izlemeyi ve raporlamayı hedefler.

Seçim izleme uzun bir sürece yayılmıştır; bu süreç seçmen kayıtlarının oluşturulması, aday kayıtları, seçim kampanyası süreci, seçmen eğitimi ve farkındalık çalışmalarını, seçim günü ve seçim sonrası itiraz süreçlerini kapsar. Bağımsız Seçim İzleme Platformu medya izlemesi yaparak, seçim kampanya faaliyetlerine yönelik engelleme ve saldırı verilerini toplar; seçimin adil ve güvenli koşullarda yapılmasına engel oluşturabilecek hukuki zeminin analizini yaparak yasaları, KHK’ları ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararlarını analiz eder. Bu ara rapor, yukarıda bahsi geçen izleme faaliyetlerinden elde ettiğimiz veriler ışığında oluşturulmuştur.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’ne dair hazırladığımız rapor YSK’nın seçim takvimini duyurduğu 1 Ocak 2019 ile 27 Mart 2019 tarihleri arasındaki süreyi kapsamaktadır.

Raporun tamamı: