Adalete Erişim için Yerelden Öneriler Raporu, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) ve Hollanda
Leiden’da bulunun Türkiye Enstitüsü (Turkije Institute) ortaklığıyla gerçekleştirilen Yargı Reformu Sürecine Sivil
Katılım ve Güven İnşası Projesi kapsamında hazırlanmıştır. Proje, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından, AB ve Türkiye
Cumhuriyeti eş finansmanıyla yürütülen Sivil Toplum Diyaloğu –Siyasi Kriterler Hibe Programı kapsamında hibe
desteği almıştır.
Bu projenin temel amacı; Türkiye’de vatandaşların yargısal süreçlerde adalete erişimini engelleyen sorunları
bizzat yerelde tespit etmek, adalet ve hukuk alanlarında çalışan yerel aktörlere tespit edilen sorunları anlamlı
politika önerilene çevirmeleri için destek vermek, dolayısıyla yargı reformuna yerelden öneriler geliştirmektir.
Adalete erişimin kolaylaştırılması ve yargıya güvenin artırılması, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecine
katkı sağlaması için Adalet Bakanlığı tarafından 2009 yılında hazırlanan Yargı Reformu Stratejisi’nin başlıca
hedefleri arasında yer almaktadır.
Yine adalete erişim konusu Adalet Bakanlığı tarafından Nisan 2015’te yenilenen Yargı Reformu Stratejisi’ndeki on temel amaçtan biri olarak öne çıkmaktadır. Her iki amaçta da belirtilen temel kabul, vatandaşların yargı hizmetleri hakkında daha fazla bilgilendirilmesi ve yaşadıkları zorlukların tespit edilip giderilmesi ve bu sayede toplum gözünde yargıya duyulan güvenin artırılmasının gerekliliğidir. Türkiye’de adalete erişim alanında gerçekleştirilen değişiklikler üyelik süreci kapsamında hazırlanan ve Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan Türkiye İlerleme Raporları’nın Yargı ve Temel Haklar başlıklı 23. Faslında düzenli olarak incelenmekte ve geliştirilmesi gereken sorunlar tespit edilmektedir.