Mazlumder*, Afyon’un Sultandağı İlçesinde adli bir vaka olarak başlayıp devamında Türk-Kürt çatışmasına dönerek Kürt yurttaşların tecrit edilmesine, saldırıya uğramasına, evlerinin basılmasına, araçlarının taşlanmasına, okula ve camiye gidememelerine ve yiyecek satılmamasına evrilen olaylarla ilgili inceleme ve değerlendirmelerden oluşan raporunu yayımladı.

*NOT: Mazlumder içinde, 2015 yılında başlayan çatışma dönemindeki hak ihlallerinin raporlanması konusunda görüş ayrılıkları ortaya çıkmış, nihayetinde dernek, mahkeme tarafından atanan 3 kişilik kayım heyeti eliyle Olağanüstü Kongre’ye götürülmüş ve 24 şubesinin 16’sı kapatılmıştır. Kürt illerindeki 12 şubenin de içinde yer aldığı bu 16 şubenin kapatılmasıyla birlikte, son 5 yılda hazırlanan raporların altında imzası olan üyelerin birçoğu dernek üyeliğinden uzaklaştırılmıştır. Mazlumder’den uzaklaştırılan üyeler, çalışmalarını HAK İNİSİYATİFİ ismiyle sürdürmektedirler. Bu sebeple son beş yılın önemli raporları Mazlumder ve HAK İNİSİYATİFİ kategorilerinin her ikisi altında gösterilecektir.

Raporun tamamı: