Ayşe Yırcalı ve Etyen Mahçupyan tarafından hazırlanan Avrupa’da ‘Türkiyeli’ Olmak: Kimlikler, Bireyler, Vatandaşlar raporu, Türkiye’nin her köşesinden ve her kesiminden gelen göçmenlerin Avrupa ülkelerinde kurdukları hayat, karşılaştıkları zorluklar, bunlarla baş ederken edindikleri gelişim ve tecrübe ile sosyal ve siyasi alanlardaki sorun ve beklentilerin bir yelpazesini sunuyor.

Rapor, Avrupa ülkelerinin göçmenlerin uyumuna yönelik uyguladığı başarılı ve başarısız politikaları irdeleyerek, hem bu ülkeler hem de Türkiye için önemli referans noktaları sağlıyor. Bu ülkelerin Türkiyeli göçmenlere bakışından hareketle, Türkiye’nin bu ülkelerde hayata geçireceği projelerde elverişli yaklaşımlar geliştirebilmesi için yol gösterici bir kaynak oluşturuyor. Diğer taraftan, Avrupa’da iş hayatında başarılı olmuş, Avrupa standartları ve çalışma etiği çerçevesinde yetişmiş ikinci ve üçüncü nesillerin oluşturduğu insan sermayesinin Türkiye’ye hangi alanlarda katkı sağlayabileceği konusunda öneriler getiriyor.

Rapor, Avrupa’da yaşamakta olan Türkiye kökenli insanların hikayelerini kamuoyuna yansıtarak; yaşanan zorluklar, elde edilen başarılar ve halihazırdaki ihtiyaçlar üzerine farkındalık yaratabilmeyi amaçlıyor. Bu farkındalık üzerinden Avrupa’daki Türkiye kökenli vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik politikalar geliştirilmesine katkıda bulunabilmeyi umuyoruz.