“Avrupa’da Yaşayan Türkiye Kökenli Gençler: Alevilik/Sünnilik Temelinde Kimlik, Aidiyet, Sosyal Hayat, Siyaset” raporu, Almanya, Avusturya, Hollanda, İngiltere, İsveç ve Fransa’da Türkiye kökenli gençlerle gerçekleştirilen geniş kapsamlı bir saha araştırmasının bulgularını sunuyor.

Avrupa’daki Türkiyeli nüfusu farklılıklarıyla tanımak ve anlayabilmek amacıyla yürütülen araştırma 
kapsamında gençler, Alevi ve Sünni olarak iki ana eksende değerlendiriliyor. Bu ayrım üzerinden, iki kesimin farklılıkları ve ortak özelliklerinin ortaya çıkarılması; aynı zamanda iki kesimin arasındaki ilişkilerin irdelenmesi amaçlanıyor. Raporda, her iki kesim için kültürleşme, kişilik ve kimlik edinme, sosyo-ekonomik hayat, Türkiye ve geleceğe bakış alanlarında saha bulgularını ve bunlardan çıkan değerlendirmeleri bulmak mümkün.

Araştırmanın Sünni gençler sahası Vahap Coşkun ve Berat Özipek; Alevi gençler sahası ise İbrahim Bahadır, Ahmet Taşğın ve Beril Bahadır tarafından gerçekleştirildi. Aybars Görgülü her iki sahada da yer aldı. Araştırma raporu, yine saha çalışmasını yürüten araştırmacılar tarafından hazırlandı.

Raporun Etyen Mahçupyan tarafından kaleme alınan değerlendirme bölümü, Alevi ve Sünni gençlerin ortaklaşan ve farklılaşan yönlerini, iletişim ve ilişki boyutlarını ele alıyor. Yine bu bölümdeki politika önerileri kısmında, mülakatlarda dile getirilen beklenti ve taleplerin bir yelpazesi sunuluyor.

Raporun, Türkiye’nin bu alanda çalışan devlet kurumları ve siyasetçileri yanında Türkiye ve Avrupa’daki gençlere yönelik çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarınca da faydalı bulunacağını umuyoruz.