Raporda, 2013-2015 siyaset sürecinin başarısızlık nedenleri, çatışma evresinin yarattığı tahribatlar, PKK’nın ve devletin mevcut stratejilerinin açmazları, geleceğe dair ihtimal ve öneriler, sırasıyla ele alınıyor. Çözüm Süreci’nin başarısızlığının nedenlerinin de irdelendiği rapor esas olarak isminden de anlaşılacağı gibi yeniden barış görüşmelerinin başlaması, çatışmasızlığın yeniden başlatılmasına katkı sunmayı amaçlıyor. Bunun için siyasi partiler, medya, sivil toplum örgütleri ve üniversiteler gibi geniş bir alanda hayata geçirilecek somut önerileri içeriyor.