Ayşe Üstünel Yırcalı’nın İngilizce kaleme aldığı “Europe and the Syrian Conflict: Policies and Perceptions” raporu Suriye Savaşı’na müdahil olan Avrupa ülkelerinin pozisyonları ile bu ülkelerin Suriye’nin geleceğine dair öngörülerini mercek altına alıyor.

“Suriye’nin Geleceği: Aktör Analizi” projesi kapsamında hazırlanan rapor 2017’nin Şubat-Haziran ayları arasında Fransa, Almanya, Belçika ve İngiltere’de gerçekleştirilen saha çalışmalarının bulgularını içeriyor.

Dört ana bölümden oluşan raporun ilk kısmı Avrupa Birliği’nin Suriye krizine yönelik tavrını ve ilgili politikalarını incelerken bu bölümü takip eden diğer üç bölüm sırasıyla Almanya, Fransa ve İngiltere’nin siyasi önceliklerini, diğer aktörlere bakışını ve çözüm arayışlara ilişkin öngörülerine odaklanıyor.