Sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı 2015 yılında Birleşmiş Milletler Küresel Hedefleri bağlamında 17 farklı başlık çerçevesinde somut bir programa dönüştürüldü. Bu çerçevede hazırlanan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (SKH) endeksine göre Türkiye 149 ülke arasında 48. sırada yer almakta. Sürdürülebilir kalkınma hedefine hizmette katılımcı kent yönetimleri büyük önem taşıyor. Yeni imkanlar ortaya çıktı. Yurttaş katılımı bilgilendirme, danışma, dahil etme, birlikte hareket etme ve muktedir kılma gibi farklı yöntem ve kapsamlarla gerçekleşebilir ve tüm bu kategorilerde İnternet teknolojileri önemli olanaklar yaratsa da bu mekanizmaların önündeki yapısal ve kültürel sorunların sürmekte olduğu görülüyor. Raporda, müşterekler olgusundan ilham alan müşterekler siyasetinin katılımcı pratikleri daha işlevsel kılınmasına katkı sağlayabileceği iddiasını ortaya atıyoruz.