Beril Bahadır tarafından kaleme alınan Toplumsal Barış İçin Bölgesel Kalkınma: İstanbul ve Diyarbakır İş Dünyasından İzlenimler raporu, çözüm süreci boyunca Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde yaşanan ekonomik gelişmeleri yakından takip eden, İstanbul ve Diyarbakır’daki seçili iş insanlarının, bölgesel ekonomik kalkınmaya yönelik öngörülerinin, güncel siyasi gelişmelere bakışlarının, son olarak da iş dünyasının barışa dönük potansiyelinin irdelendiği bir saha çalışmasından izlenimler paylaşıyor.

Rapor, İstanbul ve Diyarbakır’daki iş insanlarının üzerinde fikir birliği sağladıkları ve ayrı düştükleri gündem meselelerini, algı benzerlik ve farklılıklarını karşılaştırmalı olarak ortaya koymayı; böylece her iki bölgedeki iş dünyası arasında etkileşimi güçlendirecek ortak çalışmaları teşvik etmeyi amaçlıyor.