Gündem Çocuk Derneği’nin hazırladığı “Türkiye’de Çocuğun Yaşam Hakkı 2013 Raporu”na göre, 2013 yılında 633 çocuk devletin ihmali sonucu yaşamını yitirdi. Rapora göre, 2006 yılından 2014 yılının Nisan ayına kadar, polis ve askerlerin kullandığı plastik mermi ve biber gazı sebebiyle katledilmeye çalışılan çocuk sayısı ise 146.
 
Gündem Çocuk Derneği, 2013 yılı “Türkiye’de Çocuğun Yaşam Hakkı Raporu”nu, Çocuk Hakları Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. 1 Ocak- 31 Aralık 2013 tarihlerini kapsayan rapordaki veriler, yaygın basın ve internet gazetelerinden yapılan taramalar, yerel kaynaklar, insan hakları örgütleri ile İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin yayınladığı raporlar ve basın açıklamalarından derlenerek hazırlandı.
 
Kamplara ilişkin bilgi sınırlı
 
Gündem Çocuk Derneği Koordinatörü Ezgi Koman tarafından açıklanan raporda, yer alan verilerin ölümle sonuçlanan yaşam hakkı ihlalleri ile sınırlı olduğu belirtilerek, raporun referans aldığı çocuk tanımının ise Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin tanımladığı ve TC Anayasası’nda belirtilen 0-18 yaş arası bireylerin olduğu kaydedildi. Raporda, geçen yıllardaki gibi “Yabancılar” başlığı içerisinde Türkiye sınırları içindeyken ölen çok sayıda çocuğun tamamına yer veremediklerini dile getiren Koman, “Özellikle Suriye’deki savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan çocukların da kaldığı kampların sivil toplum örgütlerinin ziyaretine açık olmaması, burada yaşanan hak ihlallerine karşı bilgimizin son derece sınırlı kılmaktadır” dedi.
 
‘Suriye’deki savaş Türkiye’deki çocukların yaşam hakkını ihlal etti’
 
Raporda “Suriye’deki Savaş Sebebiyle Yaşanan Hak İhlalleri” başlığı altında yer alan bölümün bu yıla özel olarak eklendiğini de belirten Koman, bu başlık altında Suriye’de yaşanan savaşın Türkiye’deki çocukların yaşam hakkı ihlaline etkisine yer verildiğini kaydetti. Koman, raporda aynı zamanda Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yaşanan bombalı saldırı ve sınırdaki yerleşim yerlerinde Suriye’den gelen havan mermisi ve topu sebebiyle yaşanan ölümlerin de yer aldığını söyledi.
 
‘Kürtlere yönelik yapılan linç girişimlerinde çocuk hakları da ihlal edildi’
 
Bu yılki bir başka yeni başlıklarının “Nefret Cinayetleri” olduğunu belirten Koman, “Sıradan cinayetlerden farklı olarak, Türkiye’de Kürtlere yönelik yapılan linç girişimlerinden ne yazık ki bu yıl çocuklar da yaşam hakkı ihlali şeklinde payını aldı” dedi.
 
Raporda özel olarak yer alan “Kolluk Güçlerinin Biber Gazı Kullanımı Sebebiyle Yaşam Hakkı İhlali” bölümünde; biber gazının yoğun olarak kullanılmaya başlandığı 2006 yılından beri çocukların yaşamlarını kaybettiklerini ve ölümle sonuçlanmayan ağır yaşam hakkı ihlallerine maruz kalan vakaların yer aldığını kaydeden Koman, “Bu vakalar sadece biber gazı ve gaz fişeği sebebiyle yaşanan hak ihlallerinden oluşmaktadır. Kolluğun kurşun ve plastik mermi kullanımı bu vakalara dahil edilmemiştir” diye belirtti.
 
Cezasızlık olgusuna vurgu
 
Koman, raporda, çocuk hakları ihlallerinin yeniden yaşanmasına neden olan cezasızlık olgusuna vurgu yapmak istediklerini de söyledi. Koman, “Ancak bu davaların temsil gücü yüksek davalar olması, bu davalar bağlamında Türkiye’deki adalet sisteminin nasıl işlediğinin ve cezasızlığın nasıl ortaya çıktığının anlaşılmasını sağlayacaktır” dedi.
 
‘Devlet eliyle 33 çocuk yaşamını yitirdi’
 
Koman, devlet eliyle ortaya çıkan yaşam hakkı ihlali sonucu toplam 33 çocuğun yaşamını yitirdiğini belirterek, bunlar içerisinde yer alan “Kara Mayını ve Askeri Mühimmat Nedeniyle Yaşam Hakkı İhlalleri” sonucu 5 çocuğun, “Yargısız İnfazlar Sebebiyle Yaşam Hakkı İhlali” sonucu 4 ve “Toplumsal Olaylar Sırasında Yaşam Hakkı İhlalleri” sonucu ise 3 çocuğun yaşamını yitirdiğini aktardı.
 
Biber gazı ve plastik mermiyle 146 çocuk katledildi
 
Devlet önlem almadığı için ortaya çıkan yaşam hakkı ihlalleri sonucu toplam 600 çocuğun yaşamını yitirdiğini kaydeden Koman, şu bilgileri verdi: “Suriye’de Yaşanan Savaş Sebebiyle Yaşam Hakkı İhlali sonucu 8, Nefret cinayeti sebebiyle 1, Şiddet sebebiyle 41, Bireysel silahlanma sonucu 8, İntihar sonucu 19, İhmal sonucu 406, İş cinayetleri sonucu 89, Afet sonucu 11, Yabancılar 17 çocuk yaşamını yitirdi.”
 
“Kolluk Güçlerinin Biber Gazı Kullanımı Sebebiyle Yaşam Hakkı İhlalleri” sonucu 2006-2013 yılının Nisan ayına kadar, plastik mermi ve biber gazı sebebiyle toplam 146 çocuğun yaşamını yitirdiğinin altını çizen Koman, “Dileğimiz bu vahim tablo biber gazı kullanımının yasaklanması için acil bir sebep oluşturmaktır” dedi.