Uluslararası Af Örgütü bugün bir brifing yayımlayarak Türkiye’de bulunanlar başta olmak üzere Suriyeli mültecilerin durumuna dikkat çekti. Suriye’de ülke içinde süre gelen silahlı çatışmalar, güvenli bir yer arayışı içinde olan Suriyelilerin ülkelerini terk etmesine yol açıyor. Sayıları 1.3 milyonu aşan Suriyeli mülteciler başta Türkiye olmak üzere, Ürdün, Lübnan ve Irak’a sığınıyor.

Suriyeli mültecilerin, evlerine dönene kadar, yeterli bir şekilde korunduğu ve yardıma erişimlerinin sağlandığını güvence almak için daha artık fazla çaba gösterilmesi gerekiyor. Uluslararası Af Örgütü Suriyeli mültecileri barındıran komşu ülkelerin kayda değer adımlarının öneminin altını çizerken bu ülkelerdeki tüm ulusal yetkililere Suriye’de kötüleşen durum yüzünden ülkesinden kaçan herkesin güvenliğini sağlama çağrısında bulunuyor. Özellikle Suriye’ye komşu ülkeler, zulüm ve insan hakları ihlallerinden kaçan mültecilerin kendi topraklarına girişini ve zorla Suriye’ye gönderilmemesini güvence altına almalı. Aynı şekilde Suriyeli mültecilerin sığındığı ülkeler, mültecilerin sığınma, beslenme, sağlık ve eğitim gibi temel hizmetlere erişimini de güvence altına almalı.

Uluslararası Af Örgütü bu çağrıyı yaparken uluslararası topluma da, dayanışma ve paylaşım ruhu ile hem finansal hem de teknik açıdan Suriye’ye komşu ülkelere destek sağlama, aynı zamanda Birleşmiş Milletler’in Suriye Bölgesel Müdahele Planı’na katkıda bulunma çağrısı yapıyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (BMMYK) 18 Nisan 2013 itibariyle açıkladığı sayılara göre 1,308,901 Suriyeli, Suriye’ye komşu olan ülkelerde ya kayıt altına alındı ya da kayıt olmak için bekliyor. Suriye’yi terk edenlere ek olarak dört milyon kişi ise ülke içinde yerinden edildi.

Metin Kaynağı : Madde14