“Türkiye’de Kadın İşçi Gerçeği” başlıklı basın toplantısı 7 Mart Çarşamba günü, DİSK Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Açıklamaya DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, Kadınlarla Dayanışma Vakfı’dan (KADAV) Serap Güre, Genel İş İstanbul Konut İşçileri Şube Başkanı Nebile Irmak Çetin, Genel İş İstanbul Anadolu Yakası 2 nolu Şube Mali Sekreteri Yenigül Özen Dolgun, Genel İş avukatı İnciser Alptekin ve DİSK’li kadın işçiler katıldı.

DİSK’in geçtiğimiz günlerde özet sonuçlarını açıkladığı “Türkiye İşçi Sınıfı Gerçeği 2017” başlıklı araştırmaya dayanan raporun paylaşıldığı basın toplantısı DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu’nun açıklaması ile başladı. Rapordaki bulguların, işçi kadınların çalışma ve yaşama koşullarını; yaptıkları işleri, ücret seviyelerini, işyerinde yaşadıkları ayrımcılığı görünür kıldığını söyleyen Arzu Çerkezoğlu,  kadın emeğinin düşük ücret, ayrımcılık, işsizlik ve güvencesizlik kıskacında olduğunun altını çizdi.

Bu rapordaki bulguların ışığında kadın mücadelesi ve emek mücadelesi yükseltilmesi gereken talepleri berraklaştırdığını belirterek “Eşit işe eşit ücret ile çalışma hakkı; sendikal haklar; sağlık ve sosyal güvenlik hakkı, kreşler, bakımevleri ile ev işlerinin toplumsallaştırılması ve kadınların toplumsal yaşama eşit biçimde katılımı için mücadeleyi büyütmek, oldukça acil bir görev olarak karşımızda duruyor” dedi.

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu’nun ardından raporun sunuşu DİSK-AR Uzmanı Deniz Beyazbulut tarafından yapıldı. “Türkiye’de Kadın İşçi Gerçeği” raporunda ortaya konan veriler özetle şu şekilde sıralandı:

  • Kadınların çalışma hayatındaki en önemli üç sorunu: Düşük ücret, işsizlik, sigortasız çalıştırılma.
  • Kadınlar erkeklerden daha düşük ücret alıyor!
  • Kadınların yüzde 63,9’u çalışma hayatından memnun değil!
  • Kadınların yüzde 92’si sendikasız.
  • Kadınların kıdem süresi erkeklere göre oldukça geride!
  • İşyerinde kadına ayrımcılık düzeyi yüksek!
  • Kadınların yüzde 23,2’si işe alım sürecinde ayrımcılık yaşıyor!
  • Kadın işçilerin yüzde 86’sı işyerlerinde çocuk bakım desteğinin olmadığını söylüyor!
  • Kadınların yüzde 25’i güvencesiz işlerde çalışıyor.

DİSK