Sabiha Senyücel Gündoğar ve Aybars Görgülü tarafından kaleme alınan rapor, toplumun laik/seküler kesimlerinin 15 Temmuz darbe girişimi sonrasına ilişkin değerlendirmelerine odaklanıyor.

Rapor, farklı toplumsal kesimlerin son dönemde yaşanan sosyal ve siyasal gelişmelere nasıl baktığını anlamayı hedefleyen “Türkiye’de Toplumsal Uzlaşı” projesi çerçevesinde gerçekleştirilen bir saha araştırmasının bulgularına dayanıyor.

Çalışma kapsamında Ocak ve Şubat (2017) aylarında medya, sivil toplum kuruşları, akademi ve iş çevrelerinden kişilerle derinlemesine mülakatlar yapıldı ve İstanbul’da bir çalıştay düzenlendi. Rapor, kendi içerisinde de çeşitlilik barındıran laik/seküler kesimden temsilcilerle yapılan mülakatlara ek olarak çalıştayda öne çıkan bulguları yansıtıyor.

Rapor, laik/seküler hassasiyetleri olan bu kesimlerin gözünden, 15 Temmuz ve sonrasının genel bir resmini ortaya koymayı ve taleplerini kamuoyuna sunmayı amaçlıyor.