Ulaş Tol tarafından kaleme alınan “15 Temmuz’dan Bugüne Alevilerin Gündemi” raporu, Alevi yurttaşların 15 Temmuz darbe girişimi sonrası döneme ilişkin algılarına, içinde bulundukları ruh haline, anayasa değişikliğine yaklaşımlarına ve Türkiye’nin geleceğine dair tahayyüllerine yönelik genel bir resim ortaya koymayı hedefliyor.

Rapor, farklı toplumsal kesimlerin son dönemde yaşanan sosyal ve siyasal gelişmelere nasıl baktığını anlamayı hedefleyen “Türkiye’de Toplumsal Uzlaşı” projesi çerçevesinde gerçekleştirilen saha araştırmalarının bulgularına dayanıyor.

Alevi toplumunun döneme dair gözlem ve görüşlerini derlemeyi hedefleyen saha çalışması, Ocak ve Şubat (2017) aylarında tamamlandı. Saha çalışması kapsamında İstanbul’daki çeşitli Alevi derneklerinden temsilciler ve Alevi toplumla temas içindeki kanaat önderleriyle derinlemesine mülakatlar yapıldı. Çalışmanın sonunda gerçekleştirilen çalıştaya, yine farklı Alevi gruplarından temsilciler, cemevi ve dernek yöneticileri yanında gençler de katıldı.

Rapor son dönemde yaşanan sosyal ve siyasal gelişmeleri Alevi toplumunun gözünden değerlendirmek, taleplerini belirlemek ve bu talepleri karşılayacak somut politika önerilerini kamuoyuna sunmayı amaçlıyor.