Diyarbakır Barosu, Gündem Çocuk Derneği, İnsan Hakları Derneği, Sağlık Emekçileri Sendikası ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı heyeti, 79 günlük sokağa çıkma yasağının ardından gözlem ve incelemelerde bulundukları Cizre’ye ilişkin hazırladıkları “Cizre Ortak Gözlem Raporu”nu yayımladı.

Diyarbakır Barosu, Gündem Çocuk Derneği, İnsan Hakları Derneği, Sağlık Emekçileri Sendikası ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı heyeti, 79 gün boyunca Cizre’de uygulanan sokağa çıkma yasağı sırasında meydana gelen hak ihlallerinin incelenmesi amacıyla 6-8 Mart tarihlerinde Yafes, Sur, Cudi ve Nuh Mahalleleri’nde yapılan görüşme ve gözlemleri raporlaştırdı.

Cizre’de çocuk olmak

Raporu Cizre’deki çocuklar özelinde incelediğimizde şunlar öne çıktı:

* 16 Ağustos 2015 ile 18 Mart 2016 tarihleri arasından Cizre’de en az 38 çocuk yaşamını kaybetti.
* Bu süreçte çocukların düzenli sağlık kontrollerinin, aşılamalarının yapılmadığı görüşme yapılan tüm ebeveynler tarafından dile getirildi.
* Çocukların psikolojik olarak bu süreçten çok ciddi bir şekilde olumsuz olarak etkilendi.
Yasaklar sırasında çocuklar hiçbir şekilde sokağa çıkamadılar. Çocukların günlük yaşam pratikleri kesintiye uğradı.
Yasaklar sırasında, gıdaya ulaşım konusunda ciddi sıkıntılar yaşandı.
* Nur, Cudi, Sur ve Yafes mahallerinde çok fazla çocuğun evi ağır hasar gördü. Yıkılmış ya da hiçbir şekilde yaşanmaz hale geldi.
* Operasyon artığı mühimmatların sebep olduğu patlamalar mahallerde dolaşan çocuklar için büyük risk taşıyor.

Birgün