Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi odağıyla Cinsiyet Eşitliği Gündem Raporu yayınlamaya başladı. İş dünyasında kariyer basamaklarını tırmanma mücadelesi veren kadınlara güç, motivasyon ve vizyon katma hedefiyle TÜRKONFED İş Dünyasında Kadın Komisyonu (İDK) tarafından hazırlanan rapor üç ayda bir yayınlanacak. İDK’nın hazırladığı her bir Cinsiyet Eşitliği Gündem Raporu, kadınlarla ilgili bir temel konuya her yönüyle ışık tutmayı amaçlıyor. Cinsiyet Eşitliği Gündem Raporu’nun ilkinde ise ‘cam tavan’ konusu ele alındı.

YAPAY ENGELLERİ AŞMAK

Raporda verilen bilgilere göre 1970’li yıllarda Amerika’da ortaya çıkan cam tavan kavramı “kadınların üst düzey yönetim pozisyonlarına gelmelerini engelleyen görünmez, yapay engelleri” ifade ediliyor. Cam Tavan Endeksi’nin 2019 verilerine bakıldığında Türkiye listelenen 29 ülke arasında Güney Kore ve Japonya’dan sonra 27. sırada yer aldı.

Cam Tavan Endeksi’nde yer alan istatistiki veriler ise şu şekilde:

-Türkiye’de kadınların yüksek öğretime erişim oranı erkeklerden yüzde 2.5 daha az (29 ülke arasında 26. sırada)

-Kadınların iş gücüne katılım oranı erkeklerden yüzde 40.6 daha az (29. Sırada)

-Kadınlar erkeklerden yüzde 4.6 daha az ücret alıyor (5. Sırada)

-Yönetici pozisyonlardaki kadın oranı yüzde 15 (27. Sırada)

-Yönetim kurulunda kadın oranı yüzde 15.3 (23. Sırada)

-10.6 haftalık ücretli doğum izniyle 24. sırada

-Bir haftalık ücretli babalık izniyle 17. Sırada.

ARAŞTIRMALAR YER ALDI

Raporda McKinsey’in “Women Matter” raporundan aktarılan bilgilere göre ise yönetim kurulunda bulunan kadın sayısı ile finansal performans arasında güçlü bir ilişki bulunuyor. Rapora göre, en az üç kadın yöneticisi bulunan şirketlerin finansal performansları ve kurum çalışma ortamı değerleri, koordinasyon, denetim, dışa dönüklük gibi değerler kadın yöneticisi bulunmayan şirketlere göre daha yüksek. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Gündem Raporu’nda Harvard Business Review’da yayınlanan “Yönetici Grup İçerisindeki Kadınlar Yüksek Kar Oranlarına Neden Oluyor” başlıklı araştırmaya da yer verildi. Bu araştırma; kadın yönetici sayısı fazla olan şirketlerin, pazar payı, sermaye ve hisse senedi değerine göre daha iyi performans gösterdiğini ortaya koyuyor. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Gündem Raporu’nda TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi ve İDK Eşbaşkanı Reyhan Aktar’la yapılan bir söyleşi de yer aldı. Kendi cam tavanını keşfettiği günden bu yana gelişiminin daha hızlı olduğunu vurgulayan Aktar, “Cam tavanını kıran kadınların, daha öz güvenli, hayata karşı daha esnek, daha güçlü olduklarını düşünüyorum” dedi.

Haber Kaynağı: Aydınlık.com.tr

Raporun tamamı: