Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü’nün (DİSA) hazırladığı Türkiye’de Eğitimde Anadilinin Kullanılmaması Sorunu ve Kürt Öğrencilerin Deneyimleri isimli raporu yayımladı.

DİSA Yönetim Kurulu Başkanı Nejdet İpekyüz, enstitünün kurulum aşamasında en büyük amaçlarının başta Kürt meselesi olmak üzere Türkiye’nin ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel sorunlarına yönelik derinlik ve ayrıntılı araştırmalar yapılmasına katkıda bulunmak olduğunu söyledi. İpekyüz, şöyle dedi:  “DİSA’nın hedefi; araştırmaların sonucunda ürettiği bilgileri sorunların çözümüne temel teşkil edecek halde topluma sunmak ve geleceğe yönelik politikaların oluşturulmasına bilgi temelli katkı bulunmaktır. Tamamen bağımsız bir yapı olan DİSA’nın sosyal ve siyasal gelişimin önünü açacak, ulusal ve uluslararası etki uyandıracak çalışmayı yapmayı hedeflemektedir.”

Türkiye’de eğitimde ana dilinin kullanılmaması sorunu ve Kürt öğrencilerin deneyimlerinin yer verildiği araştırma raporunun bulunduğu ‘Dil Yarası’ isimli kitap da tanıtıldı. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Yrd.Doç.Dr. Vahap Coşkun, Sabancı Üniversitesi’nden Kürt Dili Eğitmeni M.Şerif Derince ile akademisyen Nesrin Uçarlar tarafından hazırlanan kitabın içeriğini Vahap Coşkun anlattı. Kitabın 5 bölümden oluştuğunu belirten,  Coşkun, Türkiye’de uygulanan dil politikaları, ulus devlet ve ulusal kimlik, ana dilde eğitim hakkının ülke örnekleri ve Kürtçe bilmeyen öğretmenlerin yaşadığı sorunlardan öğrencilerin yaşadığı deneyimlerin rapora yansıdığını söyledi. Coşkun, yapılan araştırmalarda birçok sorun tespit ettiklerini ve bu sorunların da DİSA olarak çözümü konusunda da daha sonra fikirler geliştireceklerini bildirdi.
(Canan Altıntaş / DHA)