Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), COVID-19 salgınının DİSK üyeleri üzerindeki etkilerini ölçmek amacıyla başlattığı çalışmada ilk raporunu yayınladı. Raporda salgın karşısında DİSK üyelerinin ve DİSK’in örgütlü olduğu iş yerlerinin durumu değerlendiriliyor.

DİSK, salgının işçilerin sağlığı, işi ve geliri üzerindeki etkisini ölçmek amacıyla üye sendikalar üzerinden bir çalışma başlattı. Bu raporda yer alan bulgular Covid-19 salgınının DİSK üyeleri üzerindeki etkilerini ölçmek amacıyla DİSK üyesi sendikalardan derlenen bilgilere dayanmaktadır.
Covid-19 salgını çalışma yaşamında ciddi sonuçlar doğuruyor. Zorunlu ve acil işler dışında üretim devam ediyor. Bu durum işçileri salgınla karşı karşıya bırakıyor, işçiler sağlıkları ile işleri arasında tercih yapmaya zorlanıyor.

Covid-19 çalışma yaşamını doğrudan etkilemektedir. Sadece tıbbı açıdan ve halk sağlığı açısından değil, virüsle mücadele kapsamında sosyal açıdan bir dizi ciddi tedbirlerin alınmasını zorunlu kılmaktadır. Salgın ekonomide ciddi daralmalara, işçiler için iş ve gelir kaybına yol açmakta, salgın işçilerin hem sağlığını hem de iş ve gelirini tehdit etmektedir.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) tarafından hazırlanan raporun bulguları aşağıda yer almaktadır:

DİSK Üyeleri Arasında Salgının Etkileri

1- DİSK üyesi işçilerin en az 257’sinin Covid-19 test sonucu pozitiftir, karantinada olan işçi sayısı en az 407’dir.

2- Covid-19 sebebiyle 4 üyemiz hayatını kaybetti.

3- DİSK’e Bağlı Sendikalarda Üretime Ara Verilen/ Durdurulan İşyeri Sayısı 47 oldu, En Az 11 Bin Üyemiz Etkilendi

4- DİSK Üyesi Binden Fazla İşçi Çalışmaktan Kaçınma Hakkını Kullandı

5- Covid-19 Sebebiyle 108 İşyeri Kısa Çalışma Ödeneğine Başvurdu. Başvuru Kapsamdaki İşçi Sayısı 27 Bini Aştı

6- Covid-19 Nedeniyle 38 İşyerinde İşçiler Ücretli İzin Kullandı

7- Covid-19 Sebebiyle Evden Çalışmaya Geçen Üye Sayımız 6 Bine Yaklaştı

8- Covid-19’a Karşı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemleri

Kaynak: disk.org.tr

Raporun tamamı: