Diyarbakır İş Kadınları Derneği (DİKAD), Diyarbakır’da ilk kez bir Ekonomi ve Kadın Zirvesi düzenledi. Programda; Diyarbakır ve Bölgede Ekonomi ve Kadın, Bölgesel Kalkınma Politikaları, Marka Kadınlar, İş Dünyası ve Sivil Toplumda Kadın oturumları gerçekleştirildi.

Programda DİKAD’ın Rawest Araştırma desteğiyle hazırladığı Diyarbakır’da Kadın Girişimciliğinin Durumu başlıklı saha araştırmasının sonuçları da paylaşıldı. KOSGEB destekli Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi almış 550 kadınla yapılan görüşmelere dayanan araştırmaya göre kadınların iş hayatında yaşadıkları sorunlar; ev işleri ve çocuk bakımı ile işyerinin birlikte sürdürmek zorunda kalmaları, maddi sıkıntılar, anlayışsızlıkla karşılanmak, kadınlara yönelik imkanların kısıtlı olması, çevrenin kadınların işlerini küçümsemesi, mobbing, taciz ve kötü muamele şeklinde sıralanmaktadır.

Araştırmanın diğer sonuçlarından bazıları şöyle…

  • 2010 yılından bu yana Diyarbakır’da 15 bin 862 kişi girişimcilik sertifikası almış; bunların %64’ü erkek, %36’sı kadındır.
  • 2012’den bugüne kadar toplam 1.640 kişi bu sertifika ile bir iş kurmuştur. Bunların %69’u erkek, %31’i kadındır.
  • Eğitimlerin istihdama dönüşmesi Erkeklerde %11, kadınlarda %9 civarındadır.
  • Girişimcilik eğitiminin faydalı geçtiğini düşünen katılımcılar iş kurmama gerekçelerini çoğunlukla öz sermaye olmayışı ve uygun zamana erteleme şeklinde açıklıyorlar.
  • Araştırmaya katılmış ve işini kurmuş kadınlardan dörtte üçü KOSGEB hibelerine başvurmuş ve başvurular genellikle olumlu sonuçlanmıştır.
  • Girişimci kadınların büyük çoğunluğu 35 bin TL’ye kadar hibe desteği almıştır.
  • Alınan hibeler, girişimcilerin üçte ikisinde sermayenin çeyreğini oluşturmaktadır.
  • Kadın girişimcilerin çalıştırdığı personel içinde kadınların oranı (%60) erkeklerin oranına (%40) göre daha fazladır.
  • Kadın girişimcilerin çoğunun işyerine ait internet sitesi bulunmamakta, çok büyük bir kısmı e-ticaret kullanmamaktadır. İş için sosyal medya kullananlar arasında %30 ile instagram kullanımı öndedir.

Kaynak: Sivil Sayfalar.