İHD, Düzce T-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda 24-25-26 ve 27 Eylül 2018 Tarihlerinde Yaşanan Olaylara İlişkin Gözlem Raporunu kamuoyu ile paylaştı. Rapora dair şu ifadelere yer verildi:

Başvurular ve Heyetin Oluşumu

Güzel Keleş, 28 Eylül 2018’de İHD Adana Şubesi’ne yaptığı başvuruda oğlu Selami Keleş’in Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü olduğunu, 25 Eylül’de telefonla görüşme hakları olduğu halde aramadığını, cezaevini aradıklarında telefonun bozuk olduğunun söylendiğini, 28 Eylül’de aradığında cezaevi müdürünün değiştiğini ve çeşitli baskılar olduğunu, can güvenliklerinin olmadığını söylediğini belirtmiştir.

Gazal Gültekin, 29 Eylül 2018’de İHD Adana Şubesi’ne yaptığı başvuruda, oğlu Vedat Gültekin’in Düzce T tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü olduğunu, 25 Eylül’de telefonla görüşme hakları olduğu halde aramadığını, cezaevini aradıklarında “sizin çocuklarınız aramak istemiyorlar, aradılar da biz mi engel olduk” gibi sözlerle alaycı bir tavır sergilendiğini, 29 Eylül’de ise oğlunun aradığını ve cezaevinde işkenceye maruz kaldıklarını, süngerli odaya konulduklarını, cezaevi müdürünün “Bunlar sizin daha iyi günleriniz” dediğini anlatmış, hayatından endişe ettiğini belirtmiştir.

Yakup Vadi, Atilla Coşkun, A. Latif Teymur, Vedat Turgut, Vedat Gültekin, Sinan Tutmaz, Rıdvan Ünal, Muhammed Koçyiğit, Yakup Abiş, Yasin Eneç ve Selami Keleş, Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan İHD Genel Merkezi’ne gönderdikleri mektupta 25 Eylül günü sabah sayımı sırasında Kurumun 1. Müdürü başta olmak üzere baş gardiyanların ve gardiyanların fiziki, sözlü saldırılarına ve hakaretlerine maruz kaldıklarını, darp edildiklerine dair doktor raporlarının revirde mevcut olduğunu, tüm saldırı görüntülerinin kameralarda kayıtlı olduğunu, el, ayak, kafa, kol, sırt bölgelerinde darp izlerinin hala bulunduğunu, cezaevinde can güvenliklerinin olmadığını, Adalet Bakanlığı’na da bu saldırıya ilişkin dilekçe gönderdiklerini belirtmiş, gerekli incelemelerde bulunması için bir heyetin cezaevini ziyaret etmesini talep etmişlerdir.

Heyetin Ziyareti ve Görüşmeleri

Başvurular üzerine İHD üyesi 3 avukat, 3 Ekim 2018 tarihinde Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na mahpuslarla görüşme yapmak için gitmiştir. Başvurucuların hükümlü olması ve vekâletname olmaksızın avukatla görüşme yapabilmek için kendilerine tanınan 3 görüş haklarının dolması nedeniyle yetki belgeleri temin edilen hükümlüler Selami Keleş, Atilla Coşkun ve tutuklu Muhammed Koçyiğit ile görüşme yapılabilmiştir.

Görüşmelere geçmeden önce, ilk kayıt işlemlerini yapan infaz memurlarından A.E. avukatların sundukları yetki belgelerindeki imzaların imzalayan avukata ait olmadığını iddia etmiş, görüşme yaptırmayacağını söylemiş, konuyu müdüre taşımak isteyen avukatların bu talebi reddedilmiş, infaz memuru keyfi bir şekilde müdürü aramayacağını söylemiş, avukatlar yarım saat kapı önünde bekletilmiştir. Yetki belgelerini temin ettikleri meslektaşlarını arayan avukatlar bunun üzerine içeri alınmış, ancak yetki belgelerinin fotokopileri alınarak tutanak tutulacağı söylenmiştir. Yetki belgelerindeki imzayı denetleme yetkisi infaz koruma memurunda olmadığı gibi avukatların görüşü geciktirilerek bu arada görüşme yapılacak iki hükümlünün o gün hastaneye sevk günleri olmadığı halde hastaneye sevk edildiği öğrenilmiştir. Böylece kayıt işlemlerinin ardından, iki avukat mahpusların hastaneden dönüşünü beklemiş ve saat 16:00 sularında görüş gerçekleştirebilmiştir. Mahpusların hastaneden döndüğünü de infaz koruma memurları değil, Jandarma görevlisi tesadüfen söylemiştir. Tutuklu ile görüş yapan avukat ise yaşanan tartışmalar yüzünden 14:00 sularında ancak içeriye girebilmiştir. Tüm bunların, avukatların görüş hakkını engellemeye ve aksatmaya dönük olduğu, cezaevinde yaşanan olayların kamuoyuna yansımaması için planlandığı izlenimi edinilmiştir.

Kaynak: İHD

Raporun tamamı: