Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni müfredat çalışmasına ilişkin Saadet Partisi’nden bir ön çalışma geldi. Sosyal İşler Başkanlığı’nın koordinasyonunda ortaya konan ‘ön müfredat raporu’nda müfredatın nasıl olması gerektiği maddeler halinde sıralandı.

MEVCUT MÜFREDAT AVRUPALILAŞMAYI ÖZENDİRİYOR

Ön çalışma raporunda mevcut müfredat ana hatlarıyla ve dayandığı ideolojik altyapısı açısından da ele alındı. Raporda, “Avrupalılaşmanın özendirildiği görülmektedir. Ayrıca temel insan hak ve özgürlüklerinin yeterince gözetilmediği, ayrımcılık içeren hususlar içerdiği, öğrenci seviyesine uygun olmayan örneklerinin bulunduğu, bazı noktalarda öğrencinin ileri düzey düşünme becerilerinin yeteri kadar dikkate alınmadığı, kazanımların öğrenci seviyesine uygunluğu açısından sorunlar olduğu ve kazanımların güncel gelişmeler ve gündelik hayatla ilişkilerinin yeterince güçlü olmadığı görülmektedir” ifadeleriyle de söz konusu durum gözler önüne serildi.

RAPORDA DURUM TESPİTİ YAPILDI

Saadet Partisi’nin açıkladığı raporun giriş bölümünde söz konusu mevcut durum ele alındı. Ülkemizde birçok alanda olduğu gibi talim ve terbiye konusunun da Batılı değerlere göre şekillendirildiğinin belirtildiği raporda, yönetimler değişse de maalesef bu zihniyetin hiçbir zaman değişmediğine vurgu yapıldı.

DEĞERLERİMİZDEN KOPARIYOR

Raporda, okul öncesinden yükseköğretime kadar tek tipçi, farklılıklara izin vermeyen ve dışlayıcı bireylerin yetişmesine neden olan bir eğitim müfredatı uygulanmasının olduğu da kaydedilerek, bu durumun ise nesillerin öz değerlerimizden kopmasına ve yabancılaşmasına sebep olduğu ifade edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın geçtiğimiz ay açıkladığı taslak müfredat çalışmasında sona gelindi. Öneri ve eleştirilerin son günü olan bugün itibarıyla bakanlık, toplanan veriler ışığında gelecek yıl ders müfredatları için yeni ders kitaplarının yazımını gerçekleştirecek. Çocukların ve gençlerin yetişmesinin temelini oluşturan müfredat yenileşmesine ilişkin Saadet Partisi’nden de çok kapsamlı ve çok derinlikli bir ‘müfredat raporu’ hazırlandı. İlgili bakanlık ve yetkili kurumlara iletilen raporu Saadet Partisi Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın başkanlığında bir ekip hazırlayarak kamuoyunun dikkatine sundu.

RAPORDA DURUM TESPİTİ YAPILDI

Açıklanan raporun giriş bölümünde söz konusu mevcut durum ele alındı. Ülkemizde birçok alanda olduğu gibi talim ve terbiye konusunun da Batılı değerlere göre şekillendirildiğinin belirtildiği raporda, yönetimler değişse de maalesef bu zihniyetin hiçbir zaman değişmediğine vurgu yapıldı. Raporda, okul öncesinden yükseköğretime kadar tek tipçi, farklılıklara izin vermeyen ve dışlayıcı bireylerin yetişmesine neden olan bir eğitim müfredatı uygulanmasının olduğu da kaydedilerek, bu durumun ise nesillerin milletin öz değerlerinden kopmasına ve yabancılaşmasına sebep olduğu ifade edildi.

MEVCUT MÜFREDAT AVRUPALILAŞMAYI ÖZENDİRİYOR

Saadet Partisi’nin kamuoyuna duyurduğu raporda mevcut müfredat ana hatlarıyla ve dayandığı ideolojik altyapısı açısından da ele alındı. Raporda, “Müfredatın ana omurgasında ağır ideolojik dayatmaların olduğu, kendi inanç değerlerimizin esas alınmadığı ve Avrupalılaşmanın özendirildiği görülmektedir. Ayrıca temel insan hak ve özgürlüklerinin yeterince gözetilmediği, ayrımcılık içeren hususlar içerdiği, öğrenci seviyesine uygun olmayan örneklerinin bulunduğu, bazı noktalarda öğrencinin ileri düzey düşünme becerilerinin yeteri kadar dikkate alınmadığı, kazanımların öğrenci seviyesine uygunluğu açısından sorunlar olduğu ve kazanımların güncel gelişmeler ve gündelik hayatla ilişkilerinin yeterince güçlü olmadığı görülmektedir” ifadeleriyle de söz konusu durum gözler önüne serildi.

Haber Kaynağı