Kadın istihdamının artırılmasının bir yolu olarak çocuk bakım hizmetleri TESEV Sosyal Eşitsizlikler ve Kapsayıcılık Tartışmaları kapsamında, 27 Kasım 2017’de, Friedrich Ebert Stiftung Derneği desteğiyle uluslararası bir konferansta ele alındı. Çocuk bakım hizmetlerinin kadın istihdamına etkisi yerel ve ulusal ölçekte kamu ve özel sektörün uygulamaları üzerinden tartışıldı. Bu politika notu konferans konuşmacılarının sunumları ve tartışma notlarıyla, TESEV tarafından hazırlandı