MAZLUMDER, OHAL uygulamaları sebebiyle toplumsal yaşama etki eden hukuksuzluklara dikkat çeken “OHAL Dönemi Hak İhlalleri Raporu” yayımladı. Köklü Değişim Medya‘da belirtilen haber şu şekilde;

MAZLUMDER İstanbul Şubesi’nden yapılan açıklamada; “Derneğimiz, kuruluşundan bu yana darbe karşıtı bir duruş sergilediği gibi, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi de Derneğimiz yönetimi, üyeleri, destekçileri ve gönüllüleriyle darbelere karşı bu duruşunu sürdürmüştür.

Darbe girişimi sonrasında, darbeyle ve darbecilerle, ortaya çıkan kargaşa ve şiddet olaylarıyla mücadele etmek amacıyla ülke genelinde Olağanüstü Hal ilan edildi. İlan edilen OHAL tam 6 kere uzatıldı ve 20’nci ayını doldurdu. Bu süre zarfında toplamda 30 adet olağanüstü hâl KHK’sı yayınlandı.

Devletlere olağan üstü, yani normal hukuk zemini dışında, yani anormal düzenlemeler ve müdahaleler yapma yetkisi tanıyan ve bu özelliğiyle doğal olarak bireysel, sosyal ve siyasi hakları kısıtlamak anlamına gelen OHAL ve uygulamaları ilk günden itibaren MAZLUMDER tarafından izlendi, birçok sonucu hakkında basın açıklamaları yapıldı” ifadelerine yer verildi.

Rapor, Üç Ana Bölüm ve Bir Ekten Oluşmakta

Birinci bölümde; OHAL’in ve KHK’ların anayasal çerçevesi değerlendirilmiş ve çıkarılan KHK’lar insan hakları yönünden değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Bununla birlikte ortaya çıkan sosyal maliyet yani mağduriyetler ele alınmıştır.

İkinci bölümde; OHAL döneminde yaşanan soruşturma ve kovuşturma süreçleri değerlendirilmiş, KHK’lar ile işten atılmaların, uzun gözaltı ve tutukluluk sürelerinin, mal varlıklarına tedbir konulmasının, iddianamelerin gecikmesinin yol açtığı mağduriyetler ele alınmıştır.

Üçüncü bölümde; OHAL döneminde ve OHAL’in oluşturduğu atmosferin de etkisiyle yoğunlaşan hak ihlali iddialarına kategorik başlıklar halinde değinilmiştir. Değerlendirmelerimizi yaparken gerek derneğimize gelen başvurularda dile getirilen gerekse de basın yayın organları ve sosyal medyaya yansıyan ihlal iddiaları esas alınmıştır.

Raporun ek bölümünde ise, KHK düzenlemeleri ayrıntılı olarak ele alınmış, bugüne dek yayınlanan KHK’ların içerikleri, etki alanları da dikkate alınarak belirli başlıklar altında istatistiki bilgilerle birlikte değerlendirmeye tabi tutulmuştur.