Mazlumder, OHAL Sonrası Düzenlemelerle İlgili Değerlendirmeler Raporunu yayınladı. Rapora dair yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

Tam “OHAL bitti, İki yıl boyunca yaşanan mağduriyetler artık sona eriyor” diye düşünülürken, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalınmıştır. 25.07.2018 tarihinde, toplam 28 maddeden oluşan “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” isimli bir teklif, TBMM’nde kabul edilerek Cumhurbaşkanı’nın onayına sunulmuş, Cumhurbaşkanı’nın onaylaması sonucu da, 31.07.2018 tarihli, 30495 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe giren 7145 sayılı bu yasa incelendiğinde, kamu otoritesine bazı hak ve özgürlükleri kısıtlama konusunda geniş takdir yetkilerinin verildiği görülmektedir.

Bir insan hakları derneği olarak yasanın hak ihlallerine yol açacağından endişe duymaktayız. Endişemizi toplumla paylaşmak ve yaşanması muhtemel hak ihlalleri konusunda kamu otoritesini uyarmak maksadıyla bir değerlendirme çalışması hazırlanmıştır.

Bu değerlendirmede OHAL sonrası dönemle ilgili düzenlemeler içerisinde hak ihlali oluşturabilecek ve hakları, özgürlükleri kısıtlayacak nitelikte olanların kısa bir analizi yapılmaktadır.

Raporun tamamı: