İçindekiler:

 • GİRİŞ
  • Sunum
  • Metod
  • Arkaplan
   • Otoriterleşmenin yükselişi
   • Bir arada yaşama ve barış ihtiyacı
   • Kanun gücü: Küçük İlerleme, Büyük Geri Çekilme
   • Darbe girişimi
 • OHAL: ORANSIZ VE MANTIK DIŞI
  • Yasal Mevzuat
   • Uluslararası: Olağanüstü Koşullarda Bazı Hakların Askıya Alınabilmesi
   • Yerel Ölçek: Kötü Niyetli Önlemler
  • Kapatılan kurumlar ve işten çıkarmalar
   • Kurumlar ve Örgütler
   • Komisyonun Etkisizliği
   • Orantısız Güvenlik Önlemleri
 • SUÇLU ÖNYARGISI: KANUNSUZ CEZALAR
  • Yasal çerçeve
   • Uluslararası Yasal Çerçeve
   • Terörle Mücadele Yasasında Yapılan Değişiklikler
  • Türkiye Terörle Mücadele Yasasının Yaklaşımı
   • Terörle Mücadele Yasasının Yaklaşımı: Anlaşılmaz Bir Tanım
  • Terör Propagandası: Karşı Çıkmak Cezalandırılıyor
  • Aynı Suç için Birden Fazla Defa Yargılanmak
 • SİSTEMATİK İHLALLER VE ADİL YARGILANMA HAKKI
  • Yasal mevzuat
  • Bağımlılık ve tarafsızlık: Türk adaleti baskı altında
   • Hakimlerin ve savcıların seçimi
   • Suçlu varsayımı: kurumlardaki korku iklimi
  • Usul Şartları: Tarafların Eşitsizliği
   • Silahların Eşitliği ve Aleni Yargılanma Hakkı: Savunma Karartılıyor
   • Gizli Tanık Kullanımı
   • Tanıkların Kanıtlar ile Doğrulanmasına Gerek Görülmemesi
 • ENGELLEME ARAÇLARINA RAĞMEN İŞKENCE UYGULAMALARI
  • YASAL ÇERÇEVE
   • Uluslararası Yasal Çerçeve
   • İşkence Teoride Yasak
  • Onur Kırıcı Muameleyi Teşvik Eden Müsamahalı Tutum
   • Darbe Girişimi Sonrası İşkence Vakaları:
   • Güneydoğu: Cezasızlığın Sürdüğü Kanunsuz Bölge
   • Gözaltında Kayıplardaki Artış

Kaynak: ihd.org.tr