Diyarbakır Tabip Odası, Pandemide Diyarbakır Aile Sağlığı Merkezleri Raporunu yayınladı. Raporda şu ifadelere yer verildi.

“Salgınlar birer halk sağlığı sorunudur. Klasik hasta, hastalık ve hastane yaklaşımıyla çözmenin mümkün olmadığı hem dünyada hem ülkemizde açıkça ortaya çıkmıştır. Neoliberal politikalar ışığında uygulanan sağlıkta dönüşüm programıyla beraber maalesef sağlık sistemi toplumu koruyan, hasta olmasını engelleyen bir zeminden kaymıştır. Daha çok hastalanmasını bekleyip, hastalığı kişiye indirgeyerek ve ortaya çıkan sonuçları çözmeye çalışan bir biçime dönüşmüştür. Bu nedenle başından kaybetmeye mahkûm olduğumuz, pandemiyle mücadelede sorunlar tam da bu politikalardan, bu sağlık anlayışından kaynaklanmaktadır.”

Raporun tamamı: