Anadolu Kültür’ün 2019 boyunca yürüttüğü “Türkiye’de Sivil Toplumun Dönüşümü” başlıklı araştırmanın sonuç raporu erişime açıldı. Özlem Kaya ve Pınar Öğünç’ün imzasını taşıyan sonuç raporu “Satranç, Saklambaç ve İnat: Zor Zamanlarda Sivil Toplum” başlığını taşıyor.

Rapora dair yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“Son dönemde dünyanın farklı coğrafyalarında sivil toplum örgütleri türlü zorluklarla mücadele etmek zorunda kalıyor. Hak mücadelesi yürütenler hakkında soruşturmalar başlatılıyor, karalama ve hedef gösterme kampanyaları yürütülüyor, kimileri tutuklanıp hapsediliyor, dernekler mali ve hukuki denetim kıskacına alınıyor, eylemlerine izin verilmiyor, kapatılıyor, polis şiddetiyle karşılaşıyor.

Özellikle 2015 sonrasının siyasi iklimi, Türkiye’nin bu küresel eğilimi çok daha ağır yaşamasına yol açtı. İçinden geçtiğimiz bu dönemin sivil toplum aktörleri tarafından nasıl yaşandığını anlamak ve hızlı değişen politik gündemin içinde erimeden kaydetmek arzusuyla bu araştırmayı yürüttük.

Özneleri tarafından dile getirilen bu tecrübelerin gelecek için yol gösterici olabileceği inancı ve ümidiyle Satranç, Saklambaç ve İnat: Zor Zamanlarda Sivil Toplum raporunu sizlerle paylaşıyoruz.”

Kaynak: Agos

Raporun tamamı: