“Sivil Toplumun Kürt Sorununun Çözümüne Etkin Katılımı için Kapasite Geliştirme” projesinin ilk aşamasında hedeflenen Türkiye’deki sivil toplum kuruluşları, insan hakları aktivistleri ve yerel inisiyatiflerin bugüne kadar ve hâlihazırda yürüttükleri çalışmalarda Kürt meselesinin toplumsal boyutuna ilişkin ne gibi çalışmalar yaptıkları üzerine yoğunlaştı. Bu çalışmaların hedeflenen başarıya ulaşmakta ne tür maddi, kurumsal ve yapısal engel ve eksikliklerle karşılaştığı, kurumların ne tür ihtiyaçları olduğu ve gelecekte ne tür çalışmalar yapmayı planladıkları araştırdığımız bir diğer konuydu. İstanbul ve Diyarbakır’da görüştüğümüz sivil toplum kuruluşlarını belirlerken Kürt sorununun toplumsal tezahürlerine ilişkin çalışmalar yapmış olmalarını en önemli kriter olarak aldık. Toplumsal cinsiyet, çocuk, yoksulluk ve zorunlu göç meseleleriyle ilgili çalışan STK’ları listemize mutlaka dâhil etmeyi önemsedik. Diyarbakır ve İstanbul olmak üzere toplam 28 kurumla derinlemesine görüşmeler yaptık.

Metin kaynağı: Hafıza Merkezi