Sosyal Üretim Eğitim Çalışmaları (SÜREÇ) Derneği bünyesinde kurulmuş olan Süreç Araştırma Merkezi Türkiye Ve Kürt Realitesi Raporunu yayımladı. Raporu Murat Sofuoğlu hazırladı. Rapora dair duyuruda şu ifadelere yer verildi.

Dışarıdan hadiseleri takip eden herhangi bir gözlemci için I. Körfez Savaşı(1991)’ndan bu yana Türkiye –Irak düzleminde yaşananlar ve Arap Baharı ile beraber son 17 ay boyunca Türkiye-Suriye hattında gelişen hadiselerden çıkan genel ve basit bir sonuç var: Kürt realitesi asabiyesinden aldığı güçle yükselmektedir. İlginç olan 1991’den beri uygulamada olan Türk dış politikası Kürt realitesinin Türkiye sınırları dışında yükselmesine neden olurken iç politikası da Türkiye sınırları içinde Kürt realitesinin güçlenmesini sağlamıştır. Türkiye kendi sınırları dışında ve içinde Kürt realitesinin güçlenmesine neden neden olmaktadır? Türkiye ve Kürtler arasındaki ilişkinin bir yandan Kürtlerin gelecek kurguları (Kürt Devleti ve Sorunu) açısından büyük önemi olduğu gibi diğer yandan Türkiye’yi kuran İttihatçı motivasyonun ana nüvesi olan tarihsel iddiaları (Büyük Türkiye) koruma ve gerçekleştirme bakımından da büyük önemi vardır. Ve her şeyin ötesinde tarihsel beraberliğin bir karşılaşmaya ve ayrılığa mı yoksa daha derin bir birliğe mi dönüşeceğini de ilişkinin yapısını iyi kavrayabildiğimiz ölçüde çözme imkanlarımız olacaktır. Kuşkusuz sözkonusu meseleleri açığa çıkartmak Türkiye’nin nasıl kurulduğunu ve Kürtlerin kuruluşta oynadıkları rolü ve müteakip hadiseleri iyi anlamaktan geçiyor.

Raporun tamamı: