“Kaos GL Derneği ile birlikte 2015’ten bu yana özel sektör istihdamına yönelik bu araştırmayı yürütüyoruz. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak değerlendirildiğinde 2017 yılı araştırmamızda memnuniyet verici bir bulgu olarak dikkat çeken ilk husus, katılımcıların sayısındaki artış ve katılımcıların belirttikleri cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği kategorilerindeki çeşitliliktir. Önceki yılların aksine, cinsel yönelimlerini gey olarak belirten katılımcılarımızın örneklemdeki ağırlığı görece azalmış; lezbiyen, biseksüel kadın, trans ve interseks katılımcılar daha yüksek oranlarda örnekleme dâhil olmuştur. Benzer şekilde, örneklemimizin sektör, iş alanı, pozisyon açısından dağılımı da geçmiş yıllara göre daha dengelidir. Bu olgu, araştırmadan elde edilen bilgilerin LGBTİ çalışan evrenini giderek daha çok kapsayan bir örnekleme ulaşması bakımından sevindiricidir. Böylece dile getirilen sorun ve deneyimlerin çeşitlenmesi de söz konusu olabilmektedir.”