Türk-İş Konfederasyonu, “Türkiye’de Yaşayan Suriyeli Sığınmacılar ve Kayıt Dışı Göçmenler” başlığında bir araştırma yaptı. Anket, Türkiye genelinde sığınmacı ve kaçak göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep başta olmak üzere 19 ilde yapıldı.

GÜVENLİ BÖLGEYE GÜVEN YOK

Araştırmaya katılan mültecilerin birçoğu Suriye’de oluşturulması istenen güvenli bölgeye gitmeyeceklerini ifade ediyor. Bu oran kadınlarda, 36 yaş ve üstünde, üniversite ve üzerinde eğitime sahip olanlarda daha çok görülüyor. Suriyeliler yüzde 47,6 oran ile Suriye’de oluşturulması planlanan güvenli bölgeye gitmek istemiyor, yüzde 23,9’u gitmek istiyor, yüzde 28,4’ü ise kararsız.

GEÇİMİNİZİ NASIL SAĞLIYORSUNUZ?

Araştırmaya katılan ailenin geçimini kimin sağladığı sorulduğunda yüzde 7,6’sı çocuğum, yüzde 17,8’i eşim, yüzde 20,3’ü akrabam-yakınım, yüzde 61,2 kendim şeklinde yanıt verdi. Araştırmada çalışanların yüzde 37,1’inin kalifiye olmayan, yüzde 9,4’ünün kalifiye işlerde çalıştığı, yüzde 7,6’sının ticaretle uğraştığı, yüzde 3,7’sinin beyaz yakalı, yüzde 7,8’inin de hurdacılık, kağıt toplayıcılık gibi işlerde çalıştığı kaydedildi.

EV NÜFUSU ORTALAMA YÜZDE 5,5

Görüşmecilerin yüzde 31,8’i kadın iken yüzde 68,2’si erkeklerden oluşuyor ve diplomasız okur ve okur-yazar olmayanlar yüzde 23,6. Yüzde 86,4’ünün eğitim aldığı mültecilerin yüzde 9,6’sı ise üniversite mezunu. Yapılan araştırmaya göre, ortalama bir hanede 5,5 kişi yaşarken; yüzde 70,1’i ailesiyle, yüzde 11,4’ü akrabalarıyla, yüzde 3,4’ü arkadaşlarıyla, yüzde 2,5’i yabancı bir aile ile yüzde 11,5’i kamplarda ve diğer koşullarda yaşarken yüzde 1,1’i ise yalnız yaşıyor.

ARAŞTIRMANIN KAPSAMI

19 ilde yüz yüze görüşmeler ile yapılan araştırmaya Türkiye genelinde 18 yaş üstü toplam 4 bin 428 Suriyeli sığınmacı ve kayıt dışı diğer göçmenler katıldı. Göçmen ve mültecilerin yüzde 78,3’ünü Suriyeliler oluştururken yüzde 21,7’sini Ortadoğu, Türki Cumhuriyetler, Afrika ve diğer ülkeler oluşturuyor.

Kaynak: Evrensel

Raporun tamamı: