Araştırmacı Ahmet Doğan, Urfa’daki yerel halkın Suriyeli sığınmacılara yönelik algısına odaklanan bir rapor yayımladı. Raporun özet kısmında şu ifadeler yer alıyor:

Günümüz dünyasının en ciddi insani krizini mülteci, sığınmacı ve göçmenler yaşamaktadır. Savaş, işgal, çatışma ya da iklim değişikliği gibi nedenlere bağlı olarak can ve mal güvenliğini kaybeden milyonlarca insan ülkelerini terk edip daha yaşanabilir olarak gördükleri bölge ve ülkelere göç etmektedir. Türkiye, özellikle Asya, Afrika ve Ortadoğu kaynaklı düzensiz göç hareketlerinin çok yoğun olduğu bir geçiş ülkesi olmasıyla birlikte aynı zamanda mülteci ve sığınmacılar için bir hedef ülke haline gelmektedir. Yaklaşık 3 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye‟nin uyguladığı “açık kapı” politikasıyla sığınmacılara “geçici koruma statüsü” verilmektedir. Bununla birlikte sığınmacıların büyük çoğunluğu, oluşturulan kamp bölgeleri dışında bulunmakta ve serbest ikamet yoluyla şehirlere dağılmaktadır. Suriyeli mültecilerin yoğun olarak yaşadığı yerlerden biri olan Şanlıurfa, gerek sosyo –kültürel açıdan gerekse de sınıra yakın olması açısından Suriyeli mültecilerin kolay tercih ettiği en önemli merkezlerin başında gelmektedir.

Bu çalışmada, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların en yoğun olarak yaşadığı ikinci şehir olan Şanlıurfa’daki yerel ekonomik ve sosyal hayat üzerindeki etkilerini inceleyen saha araştırması kapsamında, toplumsal algıyı şekillendiren bulgulara ve somut tespitlere yer vermektedir.