Gündem Çocuk Derneğinin hazırladığı “Türkiye’de Çocuğun Yaşam Hakkı 2011 Raporu”na göre, Türkiye’de geçen yıl 815 çocuk önlenebilir nedenlerden dolayı yaşamını yitirdi.

Gündem Çocuk Derneği, yaygın basında çıkan haberler, bu haberlerle ilgili yaptığı araştırmalar ve insan hakları örgütlerinin yayımladığı rapor ve verileri kullanarak, 2011 yılında Türkiye’de çocukların maruz kaldığı, ölümle sonuçlanan yaşam hakkı ihlallerini derleyen durum raporu hazırladı.

Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Celal Musaoğlu, raporun açıklanması dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında, derneklerinin her çocuğun hak sahibi, eşit, özgür ve onurlu birer birey olarak barış içinde, iyi ve mutlu yaşam sürmesi için çocukların yararına bütüncül bir dönüşümü ısrarla savunan bir sivil toplum örgütü olduğunu söyledi.

Hazırladıkları raporun 2011 yılında Türkiye’deki çocukların yaşam hakkı ihlallerini görünür kılmayı hedeflediğini ifade eden Musaoğlu, “Amacımız Türkiye’de çocuk hakkı ihlaline uğramamaları için devletin yükümlülüklerini bir an önce yerine getirmesine katkıda bulunmak” diye konuştu.

Daha sonra Derneğin Yönetim Kurulu üyesi Ezgi Koman, raporu açıkladı.

Rapora göre, geçen yıl bireysel silahlanma, intihar, trafik kazaları, ev kazaları, yangınlar, afetler, toplumsal olaylar, aile içi şiddet, akran şiddeti, çocuk cinayetleri gibi önlenebilir nedenlerle toplam 815 çocuk yaşamını yitirdi.

 -“En önemli nedenlerden birisi cezasızlık”-
Dernek Yönetim Kurulu üyesi Emrah Kırımsoy ise Türkiye’de insan hakları alanında izleme ve raporlama yapabilmek için gerekli sistematik ve güvenilir veriye ulaşmanın zor olduğunu, bu nedenle raporun sınırlandırılmış bir çerçevede, kısıtlı kaynaklardan ulaşılan bilginin derlendiği bir tablo sunduğunu söyledi.

Kırımsoy, “Rapor, çocukların yaşam hakkı ihlalleriyle ilgili mevcut durum hakkında ’en az’ çizgisini çizmekte ve gerçek durumun bundan çok daha vahim olduğuna işaret etmektedir” ifadelerini kullandı.

Raporla ortaya çıkan sayının, Türkiye’de çocukların yaşam hakkının yaygın şekilde ihlal edildiğini gösterdiğini savunan Kırımsoy, “Türkiye’de çocuklar ölüyorlar. Çünkü devlet kurumlarında veya kamu personeli eliyle yaygın ihmal ve ihmalin yola açtığı yaşam hakkı ihlalleri karşısında yaygın cezasızlık durumu devam ediyor” diye konuştu.

Yaşam hakkının ihlalinin, beslenme, barınma gibi sadece temel ihtiyaçların karşılanmamasıyla sınırlı bir çerçevede olmadığını bildiren Kırımsoy, şunları kaydetti:”Yaşam hakkı, çocukların hak sahibi, eşit, özgür ve onurlu birer birey olarak, barış içerisinde, iyi ve mutlu bir yaşam sürmesi için gerekli olan sağlık, sosyal hizmet, sosyal yardım, eğitim ve adalet alanlarının bütüncül bir biçimde ve çocuk merkezli olarak yapılandırılmasını gerektirir. Yaşam hakkı, temel hakların gerçekleşmesi için ön koşuldur. Ancak görülmektedir ki diğer hakların gerçekleşmesi de yaşama hakkını doğrudan etkilemektedir.

Bu rapor gösteriyor ki ülkemizde çocukların yaşam hakkının yaygın ihlali, çocukların diğer pek çok alanda yaşadıkları hak ihlallerinin kaçınılmaz bir sonucudur. Açıktır ki bütüncül bir çocuk politikası olmadığı müddetçe çocukların yaşam hakkını korumak mümkün olamayacaktır.”

Bu rakamın ortaya çıkmasındaki en önemli nedenlerden birinin de cezasızlık olduğunu öne süren Kırımsoy, “Raporun incelediği vakalara bakıldığında pek çok yaşam hakkı ihlalinde etkin, kapsamlı ve caydırıcı bir soruşturma yürütülmediği, sorumluların ortaya çıkarılmadığı ve yargılanmadıkları görülmektedir” dedi.

Kırımsoy, bu yılın sonunda da böyle bir tabloyla karşılaşmamak için kamuoyunu konuya sahip çıkmaya, devlet yetkililerini de harekete geçmeye çağırdıklarını kaydetti.

Metin kaynağı: Milliyet