Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Küresel Eğitim İzleme Raporu (Global Education Monitoring Report – GEM Raporu) yayımlandı. Raporda Türkiye’ye dair de çarpıcı sonuçlar var.

Raporun tamamı:

 

Eğitim Reformu Girişimi (ERG), Küresel Eğitim İzleme Raporunu inceledi ve Türkiye ile ilgili önemli tespitleri bir araya getirdi.

ERG’nin değerlendirme raporu: