Af Örgütü, Haziran 2010’da, Türkiye’de Çocukların Terörle Mücadele Yasaları Altında Adil Olmayan Yargılamalarına Son Verin çağrısıyla bir hak ihlalleri raporu yayımladı.

Raporun Özet kısmında şu ifadeler yer almaktadır:
Türkiye’de, 2006 yılından bu yana, bazıları 12 yaşında olmak üzere, binlerce çocuk, yalnızca, Türkiye’de yaşayan Kürtlerin sorunları ile ilgili konulara odaklanan gösterilere katıldıklarına dair iddialar doğrultusunda terörle mücadele yasaları altında yargılanmaktadırlar. Uluslararası Af Örgütü, Türkiye yetkililerinin, kimi zaman şiddet olaylarına sahne olan gösterilerde mülke zarar verilmesini engellemek ve düzeni sağlamakla yükümlü olduğunu kabul etmekle birlikte, bu çocukların yakalanma, gözaltı ve dava sürecinde haklarının sistematik bir şekilde ihlal edilmesinden kaygı duymaktadır. Uluslararası Af Örgütü, gözaltılar ve kovuşturmalar devam ederken, Terörle Mücadele Kanunu’nda2 yapılması planlanan değişikliklerin de gösterilere katılan çocukların durumunu iyileştirmeyeceğinden ve ihlallerin devam edeceğinden kaygı duymaktadır.

Taraf Devletler, hakkında ceza yasasını ihlâl ettiği iddia edilen ve bu nedenle itham edilen ya da ihlâl ettiği kabul edilen her çocuğun; çocuğun yaşı ve yeniden topluma kazandırılmasının ve toplumda yapıcı rol üstlenmesinin arzu edilir olduğu hususları göz önünde bulundurularak, taşıdığı saygınlık ve değer duygusunu geliştirecek ve başkalarının da insan haklarına ve temel özgürlüklerine saygı duymasını pekiştirecek nitelikte muamele görme hakkını kabul ederler.

*Raporun yayım tarihinde gün bilgisi yer almadığından ayın son günü olan 30 Haziran 2010 tarihi baz alınmıştır.