Avrupa hükümetleri, giderek artan sayıda sığınmacıyı kaçtıkları tehlikelere geri dönmeye zorluyor ve bu şekilde uluslararası hukuku açıkça ihlal ediyor. Uluslararası Af Örgütü’nün yayımladığı Tehlikeye Geri Dönmeye Zorlananlar başlıklı rapor, Afganistan’da sivil kayıpların şimdiye dek kaydedilen en yüksek seviyeye vardığı bir zamanda Avrupa’dan Afganistan’a zorla geri gönderilenlerin sayısının keskin bir şekilde arttığını belgeledi. Rapor, Avrupa ülkelerinden geri gönderilen Afganların öldürüldüğü, bombalı saldırılarda yaralandığı veya her an zulme uğrama korkusuyla yaşadığı vakaların ayrıntılarını ortaya koydu. Uluslararası Af Örgütü, Afganistan’a geri göndermelerin güvenli ve insanlık onuruna uygun bir şekilde yapılması mümkün olana dek tüm geri göndermelerin askıya alınması çağrısı yapıyor.

Haber kaynağı: Norveç: Afgan aile tehlike altında olacağı Afganistan’a geri gönderilmemeli