Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği ve Kaos GL Derneği’nin birlikte yayınladığı, Av. Ezgi Duman’ın hazırladığı ve editörlüğünü Av. Emrah Şahin’in üstlendiği “Ayrımcılık Yasağı Ve Türkiye İnsan Hakları Ve Eşitlik Kurumu Raporu” yayınlandı. Beş bölümden oluşan raporda, uluslararası hukukta ve yerel mevzuatta ayrımcılık yasağı, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığı bağlamında ele alınıyor.

Raporda ayrıca ayrımcılığı önleme mekanizmaları uluslararası ve Türkiye örnekleri inceleniyor. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun tarihsel süreci, oluşumu ve faaliyetlerinin de değerlendirildiği rapor, uluslararası ve yerel örgütlerin değerlendirmeleri ile Sayıştay raporları ile sona eriyor.

İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi bakımından yargı dışı yolların yaygınlaştığını, bu yolların ihlale maruz kalan kişiler bakımından daha ulaşılabilir, çoğu zaman masrafsız ve kişileri uzun süre devam eden yargısal süreçlerden koruduğunu belirten Rapor, bu yolların doğru tarzda şekillenip çalışması durumunda insan haklarının korunması ve gelişimi bakımından ciddi rol oynadığına dikkat çekiyor.