KESK’e bağlı Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS), 8 Temmuz 2018 tarihinde Çorlu’da meydana gelen tren kazası hakkındaki raporunu kamuoyu ile paylaştı.

Raporun SONUÇ ve ÖNERİLER bölümü aşağıdadır;

  • Teknolojik yenilenme, kontrol ve denetim sağlanmadan TCDD personel sayısının hızla azaltılması, özelleştirme ve taşeronlaştırma, ihale usulü işlerin yürütülmesi olayların ve kazaların esas etkenlerden biridir. TCDD’de yol yenileme, bakım ve onarım hizmetlerinin büyük bir kısmının özelleştirilmesi, taşeronlar eliyle yürütülmesi, taşeronların kar hırsı nedeni ile bilimden teknolojiden uzak maliyet düşürücü standartlar dışında malzeme kullanması gibi birçok faktör dikkate alındığında özelleştirmenin olaylarda önemli bir etken olduğu görülmektedir. Özelleştirmelere ve taşeron sistemine son verilmelidir. Demiryolu ulaşımı belli bir birikim ve tecrübe ve mühendislik bilgisi isteyen bir iş kolu olup TCDD kendi personeli ve kendi araç gereçleri ile yol bakım onarım ve yenileme çalışmalarını yürütmelidir. Demiryollarındaki özelleştirme tüm sonuç ve işlemleri ile iptal edilmelidir.
  • Sonuçları ile iş kazalarına yol açan iş barışını bozan esnek çalışmayı dayatan TCDD Yol Dairesi Başkanlığı ile Tesisler Dairesi Başkanlığının birleştirilmesine dair idari işlem yargının vereceği karar beklenmeden biran önce iptal edilmelidir.
  • Yandaş sendikanın örgütlenmede koz olarak kullanmasına yarayan liyakatsız atamalar ve geçici/vekalet görevlendirmeler personel üzerinde ciddi huzursuzluklara yol açmakta; personelin iş olan konsantrasyonunu düşürmekte, işe bağlılığını ve verimliliğini olumsuz etkilemektedir. Bununla birlikte işçi ve iş güvenliğini tehlikeye atmakta kazaların yaşanmasına neden olmaktadır. TCDD’de liyakatsiz atamalara ve vekalet görevlendirmelere son verilmelidir. Bu güne kadar yapılanlarda derhal iptal edilmelidir.
  • TCDD’ye son yıllarda çok sayıda genç mühendis alınmıştır. İhale şartnamelerin hazırlanmasında, ihalenin kontrol heyetlerinde ve iş bitiminde teslim alma heyetlerinde büyük bir oranda mühendisler görevlendirilmektedir. Demiryollarında iş güvenliğini trafik emniyetini tehlikeye sokulmaması için, zaman zaman mühendislere mobbing (araştırmalara göre kadınların, genç işçilerin ve yaşlı çalışanların hedef alınma riski daha yüksektir ) uygulanarak şartnameye ve hukuka uygun olmayan bir kısım işlemlere imza attırılmasına bir son verilmelidir.
  • Bütçeden TCDD’ye ayrılan kaynaklar konvansiyonel ve YHT hatları arasında eşit olarak yatırım ve yenilemeye ayrılmalıdır. Bilimin ve teknolojinin olanakları kullanılarak hat kesimlerinin özellikle kritik hat kesimlerinin kontrolleri sağlanmalıdır.
  • Kazalarda onlarca insan hayatını kaybetmektedir. En temel hak olan yaşam hakkının korunması yükümlülüğü Devlete/TCDD’ye düşmektedir. Devlet/TCDD bu sorumluluk altında demiryolu taşımadığının planlamalı bu uygun politikalar üretmelidir.
  • Kazaları doğal afetlere bağlamamak doğal afetler karşısında çaresiz kalmamak için sendikamızın, bilim insanlarının ve Meslek Odalarını görüş ve önerileri dikkate alınmalıdır. Mühendislik bilimi yok sayılmamalıdır.
  • TC Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün anlık, saatlik, günlük, haftalık ve aylık tahminleri ile geçmiş yıl istatistikleri gelecek yıllara yönelik tahmin verileri takip edilerek önlemler alınmalı, demiryolu ve demiryolu sanat yapıları bu verileri baz alarak yapılacak hesaplamalara göre inşa edilmeli ve kontrol edilmelidir.
  • TCDD Emniyet Yönetim Sistemi birimi tarafından emniyetli bir demiryolu ulaşımı için alt ve üst yapı sistemleri hakkında gerekli denetimleri yapmalı ve gereken önermeleri TCDD’ye bildirmeli, bu tespit ve önermeler de sendikamızla paylaşmalıdır.