Mazlumder* tarafından hazırlanan Türkiye’de Dinî Ayrımcılık Raporu 2008 yılında tamamlanarak ulaşılan sonuçlar bir sempozyum ile paylaşılmıştı. Ancak raporun basılması 2010 yılında, internetten yayımlanması 2011 yılının Aralık ayında mümkün oldu. Dönemin Genel Başkanı Ahmet Faruk Ünsan imzasıyla paylaşılan Şunuş metni şu şekildedir:

“Cumhuriyetin kuruluşu ile “ulus devlet” resmi ideolojisinin tanımladığı makbul vatandaş tanımının dışında kalan ve toplumun % 90’ını oluşturan tüm gruplar ayrımcı uygulamalarla ve bundan kaynaklanan her alandaki ihlallerle karşı karşıya kalmışlardır.

“Kim olursa olsun mazlumdan yana” “kim olursa olsun zalime karşı” prensibiyle insan hakları alanında çalışmayı temel ilke edinen kurumumuz, Türkiye’deki din/ inanç/ inançsızlık gruplarına karşı ayrımcı muameleleri yerinde tespit için 7 ilde saha çalışması yapmış, birçok değişik inanç grupları ile görüşmeler gerçekleştirmiş ve Türkiye’deki ayrımcılığın resmini çıkartmaya çalışmıştır. Ayrımcı mevzuat ve uygulamalardan kaynaklanan zulmün tespiti, kamuoyuna sunulması ve çözüm önerileri sunmak maksatlı bu çalışmamız 2008 yılında tamamlanmış ve İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz bir sempozyum ile ulaştığımız sonuçlar düşünce adamları, akademisyenler ve bizzat ayrımcılığın mağdurları ile paylaşılmıştır.

Bu önemli çalışmanın basımı, ne yazık ki, tashih çalışmaları ve daha iyi bir baskı gerçekleştirme çabaları sebebiyle gecikmiştir. Öncelikle kamuoyuna mal olmuş böyle bir çalışmanın baskısının gecikmesi sebebiyle özür diliyoruz. Bu çalışmanın, ayrımcılığın olmadığı bir dünyaya katkı sağlamasını umuyoruz.”

 

*NOT: Mazlumder içinde, 2015 yılında başlayan çatışma dönemindeki hak ihlallerinin raporlanması konusunda görüş ayrılıkları ortaya çıkmış, nihayetinde dernek, mahkeme tarafından atanan 3 kişilik kayım heyeti eliyle Olağanüstü Kongre’ye götürülmüş ve 24 şubesinin 16’sı kapatılmıştır. Kürt illerindeki 12 şubenin de içinde yer aldığı bu 16 şubenin kapatılmasıyla birlikte, son 5 yılda hazırlanan raporların altında imzası olan üyelerin birçoğu dernek üyeliğinden uzaklaştırılmıştır. Mazlumder’den uzaklaştırılan üyeler, çalışmalarını HAK İNİSİYATİFİ ismiyle sürdürmektedirler. Bu sebeple son dönemin önemli raporları Mazlumder ve HAK İNİSİYATİFİ kategorilerinin her ikisi altında gösterilecektir.