Uluslararası Af Örgütü’nün F Tipi Cezaevi konusunda hazırladığı raporda “Uluslararası Af Örgütü transferler öncesi, sırası ve sonrasındamahkumların dövüldüğü ve bazılarının işkence gördüğüne dair birbiriyle tutarlı çok sayıda bilgi edinmiştir. F tipi cezaevlerinde mahkumlar ya tek başlarına ya da en fazla üç kişi birlikte tutulmakta. UAÖ, uzun süreli izolasyon uygulamasının bizzat kendisinin zalimane, insanlık dışı ve onur kırıcı muameleye vardığı ve işkence ve kötü muameleyi kolaylaştırıcı olduğu kaygısını taşımaktadır” denildi.

Alıntı Kaynağı : Bianet