Mazlumder bünyesinde kurulan Çatışma İzleme ve Çözüm Grubu, Cizre’deki şehir çatışmaları sebebiyle 14 Aralık 2015 ile 02 Mart 2016 arasında, 78 gün süren sokağa çıkma yasaklarının kaldırılmasının ardından 4-6 Mart arasında Cizre’ye gitmiş, 8 Nisan 2016 tarihinde bir inceleme ve gözlem raporu yayımlamışlardır.

NOT: Mazlumder içinde, 2015 yılında başlayan çatışma dönemindeki hak ihlallerinin raporlanması konusunda görüş ayrılıkları ortaya çıkmış, nihayetinde dernek, mahkeme tarafından atanan 3 kişilik kayım heyeti eliyle Olağanüstü Kongre’ye götürülmüş ve 24 şubesinin 16’sı kapatılmıştır. Kürt illerindeki 12 şubenin de içinde yer aldığı bu 16 şubenin kapatılmasıyla birlikte, çatışma döneminde hazırlanan raporların altında imzası olan üyelerin kahir ekseriyeti dernek üyeliğinden uzaklaştırılmıştır. Mazlumder’den uzaklaştırılan üyeler, çalışmalarını HAK İNİSİYATİFİ ismiyle sürdürmektedirler. Bu sebeple çatışma dönemi raporları Mazlumder ve HAK İNİSİYATİFİ kategorilerinin her ikisi altında gösterilecektir.

*Söz konusu Cizre raporunu hazırlayan heyetten 2 kişi dışında geri kalanların hepsi Mazlumder’den uzaklaştırılan kişilerdendir.

 

Türkçe:

English: