Hak İnsiyatifi, 2017 yılı Eylül ayının ilk haftalarında Adana, İstanbul ve Antep’te başlayıp kısa süre içinde tüm ülke geneline yayılan sayacı eylemlerine ilişkin insan hakları gözlem raporu hazırlamıştır. Eylemlerin nasıl başladığına ilişkin bilgiler almak için eylemlere öncülük etmiş farklı şehirlerden işçi önderleriyle görüşülmüştür.

Raporun içerisinde, eylemler boyunca karşılaşılan zorluklar, sürecin getirdiği imkânlar ve Suriyeli işçilerin eylemlerdeki rolü hakkında bilgiler yer almaktadır. Rapor, eylem sürecine dair güncel bilgiler paylaşmakla birlikte sektörün uzun soluklu problemlerine de ışık tutmaktadır.