Eşit Haklar için İzleme Derneği (ESHİD), “Sivil Toplum Kuruluşları için Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplantı, Gösteri Hakkı Kılavuzu” yayınladı.

Bu kılavuz, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi’nin Barışçıl Toplantı Özgürlüğü İle İlgili Rehber İlkeler (Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly) ile Örgütlenme Özgürlüğü İle İlgili Rehber İlkeler (Guidelines onFreedom of Association) kitaplarının ilgili bölümlerinin gayri resmi çevirilerinden ve Av. Erkan Şenses tarafından hazırlanan Türkiye mevzuatı değerlendirmesinden oluşmaktadır. Hakkın kullanımı ve uygulamalara ilişkin AİHM kararlarının yer aldığı ek bilgiler ve söz konusu hakların uluslararası standartları ve hakların ihlallerine ilişkin göstergeler ESHİD tarafından eklenmiştir.

Kaynak: Sivil Toplum Geliştirme Merkezi

Kılavuz için: