Eşit Haklar için İzleme Derneği Ocak- Aralık 2017 dönemindeki verilerle hazırladığı Toplantı ve Gösteri Hakkı İzleme 2017 Raporu’nu yayınladı. Raporda izleme döneminin tamamının OHAL koşulları altında geçtiği ve toplantı ve gösteri hakkına getirilen sınırlamalar ile idareye verilen keyfi yetkiler giderek arttığı bilgisi yer aldı.

Toplantı ve Gösteri Hakkının uygulamasında Türkiye’nin uluslararası standartlardan uzaklaşmaya devam ettiği de belirtilirken 2017 yılında  toplam 17 ilde toplantı ve gösteri hakkında OHAL gerekçesi ile sınırlama getirildiği bilgisi yer aldı.

Rapor, barışçıl toplantı ve gösterilere yapılan müdahale sayısında da artış görüldüğü 2016’da 227 müdahaleye karşı 2017 yılında 282 müdahale olduğu verisini paylaştı. Raporda izleme dönemi içerisinde, müdahaleler esnasında gözaltına alınan kişilere Kabahatler Kanunu uyarınca ceza kesilmesinin sıklıkla başvurulan bir yöntem olduğu gözlemlendiği de belirtildi.

Kaynak: STGM

Raporun tamamı: