“Kaos GL Derneği’nin kamu sektöründe çalışan lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks (LGBTİ) katılımcılarla gerçekleştirdiği ve ayrıntılı sonuçları bu kitapta sunulan araştırmanın en önemli bulgusu, kamu sektörüne ait işyerlerinde her 20 çalışandan sadece 1’inin cinsel kimliğine dair tamamen açık olabildiği gerçeğidir.”