Mazlumder * 2011 Türkiye İnsan Hakları Raporunu kamuoyu ile paylaştı. Rapora ilişkin yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

2011 yılı içerisinde Türkiye’de gözlemlediğimiz, bir kısmına müdahale etme imkânı bulduğumuz hak ihlallerinin kayıt altına alınması ve ihlaller hakkında genel bir değerlendirme ile uygulamadaki eksikliklere dikkat çekme zarureti ve sorumluluğu ile 2011 yılı Türkiye İnsan Hakları Raporunu hazırlamış bulunuyoruz.

Raporumuzda yıl içinde müdahil olduğumuz hak ihlalleri yer almakla birlikte birçoğu belki kamuoyunun gündemine bile gelmemiş olaylardaki hak ihlallerini de içermektedir.
Gündeme gelmiş olan hak ihlallerine müdahale etmek elbet önemlidir; ancak gündeme gelmemiş ihlalleri tarayarak bulmak ve onları tarihe bir not düşercesine kaleme almak en az müdahale kadar önemlidir.
Hak ihlalinin yani zulmün kimden geldiğine bakılmaksızın rapora dâhil edilmiş ve hak ihlaline yani zulme kimin uğradığına bakılmaksızın yine raporda yer verilmiştir.
*NOT: Mazlumder içinde, 2015 yılında başlayan çatışma dönemindeki hak ihlallerinin raporlanması konusunda görüş ayrılıkları ortaya çıkmış, nihayetinde dernek, mahkeme tarafından atanan 3 kişilik kayım heyeti eliyle Olağanüstü Kongre’ye götürülmüş ve 24 şubesinin 16’sı kapatılmıştır. Kürt illerindeki 12 şubenin de içinde yer aldığı bu 16 şubenin kapatılmasıyla birlikte, son 5 yılda hazırlanan raporların altında imzası olan üyelerin birçoğu dernek üyeliğinden uzaklaştırılmıştır. Mazlumder’den uzaklaştırılan üyeler, çalışmalarını HAK İNİSİYATİFİ ismiyle sürdürmektedirler. Bu sebeple son beş yılın önemli raporları Mazlumder ve HAK İNİSİYATİFİ kategorilerinin her ikisi altında gösterilecektir.

Raporun tamamı: