Eşit Haklar İçin İzleme Derneği 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi Ara Raporunu kamuoyuna sundu. Rapora dair yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi.

Farklı alanlarda çalışan yerel STÖ’lerden oluşan Bağımsız Seçim İzleme Platformu, 2011 Haziran Genel Seçimlerden itibaren Türkiye’de gerçekleştirilen bütün seçimleri izlemiş ve raporlamıştır.

Platform, önceki seçimlerde olduğu gibi seçme ve seçilme hakkına ilişkin uluslararası standartlar çerçevesinde geliştirilmiş olan izleme ve değerlendirme çerçevesini kullanarak 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi’ni de izleyecektir. İzleme çalışmaları, seçme/seçilme hakkına dezavantajlı gruplar (engelliler, okuma yazma bilmeyenler, Türkçe bilmeyenler, sığınma evlerindeki kadınlar, LGBTİ’ler, mevsimlik işçiler ve etnik kökeni ve inancı farklı gruplar) tarafından özgürce kullanılıp kullanılmadığına bakma amacıyla, tüm seçim sürecinin uluslararası standartlara uygunluğunu saptamak ve seçimlerin ulusal mevzuata uygunluğunu belirlemek için seçimi izlemeyi ve raporlamayı hedefler.

Seçim izleme uzun bir sürece yayılmıştır; bu süreç seçmen kayıtlarının oluşturulması, aday kayıtları, seçim kampanyası süreci, seçmen eğitimi ve farkındalık çalışmalarını, seçim günü ve seçim sonrası itiraz süreçlerini kapsar. Bağımsız Seçim İzleme Platformu medya izlemesi yaparak, seçim kampanya faaliyetlerine yönelik engelleme ve saldırı verilerini toplar; seçimin adil ve güvenli koşullarda yapılmasına engel oluşturabilecek hukuki zeminin analizini yaparak yasaları, KHK’ları ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararlarını analiz eder. Bu ara rapor, yukarıda bahsi geçen izleme faaliyetlerinden elde ettiğimiz veriler ışığında oluşturulmuştur.

NOT: Bu ara rapor seçimin resmi olarak duyurulduğu 30 Nisan 2018 ile 20 Haziran 2018 arasındaki süreyi kapsamaktadır.

Raporun tamamı: